MVO duurzaam

Wie metalen zegt, zegt duurzaamheid! Het besef is gegroeid dat we zuinig met onze grondstoffen moeten omgaan en dat het milieu zo min mogelijk moet worden belast. Duurzaamheid is al lang geen keuze meer; het bepaalt ons handelen.

Duurzaamheid is niet alleen vanuit het oogpunt van milieu van belang. Ook de schaarste van grondstoffen krijgt steeds meer aandacht. Metalen als zink, koper en lood passen perfect in een duurzame samenleving. De metalen voldoen bij toepassing in de bouw aan de hoogste duurzaamheidseisen, hebben een lange en betrouwbare levensduur en zijn na gebruik voor 95% recyclebaar, wat uiteindelijk ook leidt tot een lagere CO2-uitstoot.

​Verwerking van ZINK, KOPER, LOOD en NATUURLEIEN is een specialisme. Het zijn bouwmaterialen met bijzondere eigenschappen:

  • Tijdloos mooi
  • Bewezen kwaliteit
  • Milieuvriendelijk en duurzaam
  • Eindeloos recyclebaar
  • Trendy materialen voor moderne architectuur
  • Historische meerwaarde
  • Onbegrensde creatieve mogelijkheden
  • Toegevoegde waarde voor het gebouw
  • Investering voor lange termijn
  • Gewaardeerd door vaklieden
Als materiaal is zink voor 95% recyclebaar of kan volledig worden hergebruikt in andere toepassingen. Onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangetoond dat zink een ultiem duurzaam metaal is, een cradle to cradle-materiaal met een lange levensduur, waterdicht en onbrandbaar. In contact met de buitenlucht bouwt zink, evenals andere metalen, een natuurlijk beschermende patinalaag op.
​Koper kan na een lang en betrouwbaar leven worden gerecycled. Geschat wordt dat 80% van al het koper dat ooit is gedolven talloze malen is hergebruikt. Het recyclen van koper betekent ook een forse energiebesparing. Immers, recycling vergt 85% minder energie dan nodig is voor de productie van nieuw koper. Koper is een bouwmateriaal met karakter, is onderscheidend en tijdloos mooi.
Het oude, vertrouwde lood vormt een zeer milieuvriendelijk materiaal met langdurig en betrouwbaar afdichtende eigenschappen. Met name de duurzaamheid en de hoge mate van herbruikbaarheid van lood dragen bij aan goede milieuprestaties. Met een recent onderzoek van TNO naar milieueffecten van lood in de bouw is het hardnekkige misverstand ontzenuwd dat lood slechter zou zijn voor het milieu dan de bestaande alternatieven; het tegendeel bleek waar. Niet voor niets wordt lood al duizenden jaren toegepast als waterkerend materiaal. Geen enkel ander natuurlijk materiaal is hiervoor ooit meer geschikt gebleken.
Dakbedekkingen van leisteen worden al eeuwenlang wereldwijd toegepast. Leisteen is een niet-poreuze, uitzonderlijk uniforme en inerte steensoort. Uiterst duurzaam, ongevoelig voor normale temperatuurschommelingen, zeer onderhoudsvriendelijk en met een lange levensduur. Bovendien is het materiaal volledig recyclebaar en kan dan worden gebruikt voor allerlei toepassingen. Dat alles maakt leisteen, net zoals onze metalen, een economisch verantwoorde keuze.

Het cradle to cradle-concept is een nieuwe kijk op duurzaam
ontwerpen. Kort gezegd betekent het dat een materiaal voor
90% of meer kan worden gerecycled en hergebruikt. Meer
informatie hierover vindt u op de website van Stichting
Duurzaam Bouwen (www.duurzaambouwmetaal.nl).

Wij maken bij onze bedrijfsactiviteiten keuzes om een juiste balans te vinden tussen de mens, het milieu en de bedrijfsvoering. Met andere woorden, wij geven met ons bedrijf invulling aan de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij werken met gespecialiseerde mensen in verschillende disciplines. Hierdoor zijn kwaliteit, productiviteit en onze know-how van hoog niveau.

CONTACTEER ONS

JVK Daken staat voor vakmanschap, deskundigheid en een open en eerlijk advies. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij ook iets voor u kunnen betekenen. Wij verheugen ons erop om ons vakmanschap aan u te tonen. Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken. Wij helpen u graag en voorzien u altijd van een maatwerkadvies.
JVK DAKEN